вторник, 30 декември 2014 г.

New Year`s Eve Party Makeup Products


Ето я, още малко ни дели от утрешната нощ, последната за тази година. Не, не е време за равносметки, още не. Точно сега няма да съжалявам за пропуснатите моменти, за всичко, от което не съм успяла да се възползвам. Нито ще си обещавам промяна, утре ще изоставя копието, защото на Нова година никой не тича срещу вятърните мелници. Утре всички почиват, вятърът на промяната не ги върти с бясна скорост, за да срине плановете ми и обърка стремежите ми. Росинант си има планове, поканен е на парти, той също почива. Копието дори не може да се побере в клъча ми с пайети.
Утре принудително ще изкарам роклята за специални случаи от блажената й дрямка. Ще си избера точно онези обувки, които отдавна чакат да наддигна капака на кутията им, защото са твърде красиви, за да живеят в кутия. Утре е ред на всичко онова, което пазим за специални случаи, защото утре случаят е специален. Всички вярват в специалността на утрешната нощ, именно това я прави най-специална!
Вие вече знаете, че моите козметични продукти често оживяват, за да се забавляват. Отпразнуваха Хелоуин, сега се готвят за новогодишната нощ. Нека хвърлим едно око, един последен поглед на козметиката за тази година...
*
Here it is, there is not a lot untill tomorrow night, last night of the year. No, it`s not time for resolutions, not yet. Right now I won`t regret all the missed chances. I won`t promise myself change. Tomorrow I`ll leave my spear, because on New Year`s Eve no one chase windmills. Tomorrow everyone have a day off, the wind of change doesn`t turn their wings with frantic pace to destroy our plans and mess up our ambitions. Rocinante has his plans, he has a party to visit. My glittery clutch doesn`t even fit spears.
Tomorrow I`ll wake up my perfect dress for special occasions from its blissful slumber. I`ll choose this specific pair of shoes, that are too pretty to stay in their box. Tomorrow it`s turn of all those things, that we save for special occasions, because tomorrow it`s special occasion. Everyone believe in that and that makes the night even more special!
You already know, that my makeup products lead their own live and trow parties often. They already celebrated Halloween, now it`s turn for New Year. Let`s see how they prepair for tomorrow...Музика... няма как иначе, без нея няма парти ( in your face, Джорд Клуни ). Утре музиката ще се смеси със звука на летящи тапи, милиони пукащи мехурчета, много смях, много преразказани истории - смешни, геройски, носталгични. Утре няма да има значение каква е музиката. На запис? На живо? Колко е силна? Също. Утре всички ще танцуват изпотени от шампанското под дъжд от конфети. Весели. И безгрижни. Никой няма да съди останалите за музикалните им предпочитания, никой няма да отказва да танцува, всеки ще е заразен от всеобщото настроение. И после идва ред на най-хубавата музика, тази, дето е способна винаги да ни насълзи, да ни развълнува. Точно в 00.00 ще чуем националния химн.
*
Music...  there`s no other way, no party (in your face, George Clooney). Tomorrow the music will mix up with the sound of flying stoppers, millions of popping bubbles, a lot of laughter, a lot of retold stories - funny, heroic, nostalgic. Tomorrow there is no matter what kind of music we listen to. Tomorrow everyone will dance, sweating because of the champagne and under rain of confetti. Jolly. And carefree. No one will judge others because of their music taste, no one will say no to dances, everyone will feel the general mood. And then it comes the best music peace, this one, that make us cry and excites us. At 00.00 o`clock we listen to the national hymn.
Светлини! Стотиците пипала на златистите фойерверки ще се разпръснат в небето, за да гъделичкат Луната. После ще политат като изгорели хартиени фенери надолу, а угасващите има пламъчета ще се отразяват в зениците ни, ще се гонят по блесналите ни лица. Ще танцуваме под дъжд от светулки и конфети, ще се въртим до забрава, а те ще се сипят по главите ни като вълшебен прашец. Ще се въртим, главите ни ще се замаят и ще падаме по земята, превивайки се от смях. После ще поглеждаме към небето и ще се чудим - това звезди ли са, или фойерверки?
*
Lights! Hundrets of tentacles of the gold fireworks will scatter in the sky to tickle the Moon. Then they will fly down like burning paper lanterns and their burned out flames will reflect in our happy eyes, they will chase on our glowing faces. We will dance under rain of fireflies and confetti, will whirl to oblivion. We will whirl, our heads will get dizzy and we will fall down, rolling on the floor laughting. Then we will look up the sky and wonder - are these stars or fireworks?

Шампанско!!! В 12 без 5 шампанското нетърпеливо ще почука по стъклото на бутилката и радостно ще избута тапата, за да се разлее в запотените ни тънкостенни чаши. Ние ще отпием по глътка, като заклинание за късмет през идващата година, като тайна отвара, обещаваща щастие и благополучие. Мехурчетата ще заиграят ''прескочи кобила'' на върха на езика, ще заплуват към гърлото и ще гъделичкат. Ние ще се смеем силно и някои мехурчета ще излизат през носовете ни. В чашите ни ще заплуват златни конфети, а дори няма да им обърнем внимание!
*
Champagne!!! At 11:55 champagne impatiently will knock on the glass of the bottle and will push the stopper to overflow in our sweaty thin-walled glasses. We will take a sip just like a spell for happiness in the new year, like a secret decoction, that will promise us joy and welfare. Champagne bubbles will play on the tip of the tongue, will swin to the throat and thickle. We will laugh and some of the bubbles will go through our noses.

3...2...1... Честита Нова година! Здрава, късметлийска, благополучна! Дано новата година, която ви очаква след малко повече от денонощие е такава. Дано вашите звезди греят ярко и ви напътстват. Дано ангелите, които ви пазят, ви закрилят от беди и ви побутват във вярната посока. Дано 2015 сбъдне мечтите ви и ви даде идеи за нови. Дано събере разделените семейства, дано зарадва болните с новини за оздравяване, дано не допусне нито едно дете да бъде нещастно. Дано 2015 е нашата година! Желая го на вас, а и на мен, семейството ми и всичките ми приятели!
*
3...2...1... Happy New Year!  Healthy, lucky, prosperous! I hope, that the new year , which expects you to be like that. I hope, that your stars will glow bright and be a guide. I hope, that your angels will protect you from anything bad and push you in the right way. I hope 2015 to make all your dreams come true and give you inspiration for new ones. I hope, that the new year will gather all families, will brings joy in the life of the ill ones with happy news for recovery and won`t allow any child to be unhappy ever again. Let`s hope, that 2015 is our year! I wish that for you and, of course, for me, my family and friends!


00:01
Светът е заприличал на преспапие. Всеки се е капсулирал в своето. Всеки разклаща своя свят с надежда в първата минута на новата година. С надеждата да преобърне наопаки живота си и да го остави сам да се нареди по правилния начин. Не правим ли това всяка година, всеки ден? Разклащаме и чакаме мътните води да се успокоят, блясъкът, който ни заслепява и ни пречи да се утаи на дъното и да се появи онзи красив и подреден живот като от приказка, всичко мечтано. Шарените конфети се сипят над нас, смях и музика прехвърчат из въздуха като снежинки, главите ни се въртят, дали от шампанското, дали от сменящите се с бързи обороти спомени от отминалата година и очаквания от новата, Изведнъж всичко се избистря. Става кристално ясно. Емоциите тупват на земята и се събират на преспички пухкав сняг. 2015 стартира. Започна, Ние знаем как да я започнем. Знаем много добре!
*
00:01
The world looks just like a snow globe. Everyone is capsuled in their own. Everyone shakes their own world with hopes in the first minutes of the new year. With hope to turn upside down the life and to let it order in the right way by itself. Don`t we do that every year, every day? We shake and then wait muddy waters to calm down, the fake shine, that blinds us and hinder to precipitate on the bottom and show up the beautiful picture of neat live like a fairy tale, everything, that we dream of. Colourful confetti flowing above us, laugh and music in the air like snowflakes, our heads swirls because of champagne, or because of changing at a fast speed memories of last years and expectations from the new one. And at once everything clarifies. It gets crystal clear. All the emotions fall on the ground like fluffy snow drifts. 2015 starts. It begins. We know how to begin with it!

неделя, 28 декември 2014 г.

December Favourites 2014


Дойде време и на последните любимци за тази година и предпоследния пост в блога преди да навлезем в 2015 година. 
Месецът беше доста ангажиран, предполагам за всички е било така. Това обикновено означава, че разчитам на стари и вече изпитани любимци и не отделям много време за експерименти и опознаване на нови продукти. Все пак ето какво ми донесе щастие през декември.
*
It`s time for my last favourites post for this year and last but one post in the blog before 2015 comes.
This month was pretty hectic, I`m sure that this is the case with all of ous. This usually means, that I count on my already tested favourites and don`t take the time to empirement with new ones. However, these are the things that make me happy during December.


За лакът ''Зорница'' на Star Nails Bulgaria вече ви разказах тук и толкова го харесах, че със SNB решихме да го подарим на една от вас. Не мога да си представя по-подходящ за празниците маникюр.
*
I already have a post for this ''Zornitsa'' nailpolish by Star Nails Bulgaria, you can check it out here. I like this nailpolish so much, that I decided to include it to my past giveaway in collaboration with SNB. I can`t imagine the existance of better festive manicure.Това прекрасно червило на Kyara с номер 22 ми е подарък от красивата Миленка от Mimi`s Fashion Moments. По това време на годината повечето момичета се чувстват вдъхновени да носят червени нюанси на устните си, но аз нося червено червило целогодишно без притеснения и реших да заложа на нещо по-различно за поводите да се наконтя (а тези месец те бяха много), но не по-малко смело и забележително, разбира се. 
Ярката малина със син подтон изглежда невероятно и наистина празнично, прави зъбите да изглеждат по-бели и дори кара очите да блестят, като магия :) Изглежда чудесно със сенки във всевъзможни нюанси, от класически грим в бежави и кафеви нюанси, до смели комбинации с наситено синьо и златен брокат. Освен това матовият му финиш го прави перфектен продукт за партита и празненства, защото червилото е много трайно, а в същото време е перфектно лесно за нанасяне.
*
This amazing lipstick from Kyara in number 22 is a gift from beautiful Milenka from Mimi`s Fashion Moments. This time of the year is really inspiring for most of the girls for wearing red shades on their lips, but since I wear red lipstick all year round without to be afraid I decided to try something different for the many occasions during December ( a lot of them), but not a bit less bold and remarkable.
This bright raspberry with blue undertone looks great and really festive, makes your teeth whiter and eyes brighter, I don`t know how, it`s just a magic :) It looks amazing with eyeshadows in different shades, from classic pin-up brown and neutral look to something bold like gold glitter and deep royal blue. Plus the matt finish makes it perfect for parties, because it`s pretty longlasting and really easy to apply in the same time.CHI Volume Booster си закупих по време на черния петък в ''Златна рибка'' и въпреки че очаквах да получа съвсем различен продукт, пак останах доволна. Напомня доста на лак за коса и в същото време е съвсем различен. Един път като се научих да го ползвам правилно ми допадна страшно много, придава супер обем и блясък, не прави косата на клечки, а ароматът му е уникален (на мъжки парфюм) и много силен. Определено парти продукт в топ 5, неизменен приятел за дълги нощи, прекарани в танци!
*
I purchased CHI Volume Booster during Black friday and although I expected something different I am pretty happy with what I got. It reminds me of hairspray, but in the same time it`s really different product. Once I managed to use it the proper way I love it, it gives A LOT of volume to my hair and makes it shiny and healthy looking. This product don`t have the sticky effect on the most hairsprays and smells amazing ( like male perfume) and so strong. Deffinitely party product in top 5 and your best friend for long dancefloor nights.И докато се ровех в ''Златна рибка'' реших, че е назрял моментът и аз най-накрая да яхна вълната с Macadamia Healing Oil. Взех си най-малката опаковка от 10 мл за проба, защото имам страх от маслата заради много бързо омазняващата ми се коса и се чудя къде ми е бил умът, че досега не съм дала шанс на това масло! Смело мога да го нарека най-добрият продукт за коса, който съм ползвала и много скоро ще му отделя самостоятелно ревю.
*
Since I was already browsing for Black friday deals I decided to give a chance of the most famous Macadamia product - the healing oil. Ussualy I`m afraid of hair oils, just because my hear is greasy and I decided to buy the smallest size ( 10 ml), but now I think - why I haven`t purchased this mirracle in a bottle already? I can say, that this is the best hair product, that I have ever used and soon it will be a whole review on the blog!Магнитите са доста странни любимци, особено за един козметичен блог, но не точно за тях искам да пиша. Тези магнити са ми донесени от най-добрите ми приятелки през последните месеци, през които те успяха доста да попътуват и да насъберат много нови впечатления. Това, което ми е любимо в случая са техните истории и разкази за пътешествията им. Като човек, който на първо място мечтае да пътува и посещава нови места, не мога да остана равнодушна към тази тема. За мен е удоволствие да преживявам с тях отново и отново прекрасните им мигове зад граница над чаша ароматно капучино с много канела. На снимката отдолу виждате мини спа комплект, който приятелката ми донесе вместо магнит от Англия.
*
These souvenirs are strange favourites, especially for a beauty blog, but I don`t want to talk about souvenirs right now. They are brought for me from different countries from my best friends during last few months, when they managed to travel a bit and collect new amazing impressions. My favurite thing in this case are theur long stories and narratives for their journeys. I, beeing a person, who mainly dreams of traveling the world, can`t stay indifferent when it comes to travel and new cultures. It`s a big pleasure for me to experience over and over again their happiest moments, while drinking really hop cappucino with a lot of cinnamon. The next picture is my mini SPA set, that my girlfriend gave me like a souvenir from London.И последно, тази година трябва много да съм слушкала, защото Дядо Коледа ми донесе много и неочаквани подаръци. Ако трябва да съм откровена, не се сещам някога през живота ми толкова хора да решат да ме зарадват с по нещичко едновременно :) Тази чанта от Paolo Bocelli се превърна в един от любимите ми дарове!
*
Finally, I have had to be the nicest kid this year, because Santa made me happy with sooo much presents! Let me tell you the truth, I don`t remember so much presents in my whole life for one occasion and this is amazing! This bag is from Paolo Bocelli and it`s one of my favourite gifts!


Ако обичате коледни чорапи и течен шоколад, харесайте страницата ми във Фейсбук тук, защото вероятността да сме сродни души е голяма! :)
*
If you love Christmas socks and Nutella, please like my Facebook page here, because we are probably soulmates! :)


събота, 27 декември 2014 г.

All That Glitters


Дойде време и на най-трудния за писане пост. Поправка, труден за снимане. По простата причина, че дори и най-съвършената техника няма да може да улови красотата на тези сенки. Аз още не мога да им се начудя и на живо :)
*
It`s time for my most difficult for whriting post. Well, at least most difficult for taking pictures. Because of the fact, that even the most proffesional camera wouldn`t be able to show the true beauty of the eyeshadow. It still fascinates me live.


В тази публикация с ноемврийските ми любимци вече ви разказах как и защо се сдобих със сенките. Сега е ред на първите ми впечатления. Първи,да, защото имам чувството, че с тези сенки още дълго ще се опознаваме и няма да си омръзнем.
''All that glitters'' е вероятно най-точното име, описващо този нюанс. Признавам, в опаковката изглежда доста скучноват и много се радвам, че водена от любопитство го суоч-нах в магазина и не го подминах. Съвършена и хармонична смесица от различни по оттенъци метали като жълто и червено злато, също розово и много бронз. Заради бронза, който е с червеникаво-оранжевеещ подтон мисля, че именно тези сенки изглеждат страхотно на зелени очи и ги подчертават неповторимо. Идеални за цвят за целия клепач. Освен богатството от нюанси, всеки от които доминира и блести на различна светлина и под различен ъгъл, има още нещо много впечатляващо в сенките. Не се лъжете по споменатите в името ''glitters'', тук блестящите частици са толкова фини и миниатюрни, че създават едно плътно метално покритие. Може би най-точното сравнение ще е с метал в течно състояние. Което ме води в разказа ми и до превъзходната пигментация на сенките.
*
I already told you why and how I purchased this eyeshadow in my November favourites post here. Now I`ll share my first impressions. I say first only because I have that feeling, that me and this eyeshadow will know each other a long time and won`t get bored at all.
All that glitters is probably the best name that describes this shade. The eyeshadow looks pretty boring in the packaging and I am extremely happy, that I swatch in on the MAC counter in Istanbul. Outright and harmonious mixture of different metal shades such as yellow and red gold, also pink and bronze.  Because of the bronze, which have orange-redish undertone, this eyeshadow looks amazing on green eyes and makes them pop like crazy! It`s perfect for all over the lid. In addition to the rich shade spectrum, where every shade dominates under different light and angle, there is something more in this eyeshadow. Don`t get wrong ''glitters'' in the name, here the glitters are so fine and miniature, that they create really compact and thick metal cover. May be it won`t be wrong to say, that the texture reminds me of liquid metal and that brings me to the perfect pigmentation.


Заради почти хамелеонската си природа и богатството от нюанси, което си остава голяма загадка за мен как е постигнато само в една сянка, мисля че тези сенки биха се съчетали чудесно с почти цялата гама от цветове. Което ги прави универсални, прекрасни за ежедневен грим, подходящи за нещо по-смело и рисковано. Нямам търпение да ги пробвам с лилаво и вишнево, според мен ще са впечатляващи. Самостоятелно носени, както споменах, са самодостатъчни и непретенциозни. По изпъкналата част на клепача привличат светлина и правят очите големи и блестящи. Във външния ъгъл на окото изглеждат по-тъмни и оптически придават дълбочина и красива форма на окото.
От огромно значение за универсалността и многоликата природа на All That Glitters е финишът им. Veluxe Pearlfusion е иноватиция при сенките, създадена от MAC и позволява нанасяне с мокра четка за супер интензивност и по стандартния начин за наситено, но деликатно сияние по клепачите.И в двата случая завършекът е почти сатенен и клепачите изглеждат гладки. Като заговорихме за четки, нека отново напомня колко непретенциозни са сенките и как се сработват дори с моите обикновени непрофесионални четки.
Гладката текстура на сенките води до още два големи плюса. Много е лесно да се работи с тях, мажат се като масло, лесно се преливат и дори точно тези сенки са чудесен нюанс за преливане и смекчаване на твърде тъмни и наситени цветове. Харесва ми още, че въобще не се разпрашват.
Стигаме и до дълготрайността. Започва да ми става неудобно, че се получава толкова възторжено ревю, но за мен е невъзможно да намеря нещо, което да не ми харесва! Не ползвам база за сенки и съм абсолютно впечатлена колко дълго издържат тези сенки на мазните ми клепачи. Те не просто са на клепачите ми след 8+ часа носене, а и изглеждат все така добре като току-що нанесени. Днес ги носих, гледах ''Хари Потър и нечистокръвния принц'' по телевизията, задавих се от плач заради смъртта на Дъмбълдор, размазах очна линия и спирала, но сенките не бяха мръднали! За мен това е сериозно доказателство :)
Не знам как да оценя тези сенки по друг начин, освен да ги нарека перфектни. Много ми напомнят на любимото ми розовеещо шампанско от палитрата Walking on eggshells на Wet`n`Wild , но тези са още по-красиви и нетрадиционни. Надявам се да не е ефект плацебо само защото са от MAC. По спомен този рефил ми струваше 40 турски лири и въпреки че съм противник на неоправдано скъпата козметика в случая смятам, че за тези сенки си струва всяка стотинка. Не ги подминавайте следващия път в MAC.
*
Because of its almost chameleon nature I think, that this eyeshadow look great with every colour you can imagine. And that makes them so universal, suitable for everysay looks and also for something more bold and risky. I really want to try them with dark purple and burgundy and I`m pretty sure, that togheter they will look stunning! If you decide to wear it by itself, it is self-sufficient and unassuming. Because of the glitters and the way they play with the light, All that glitters highlights the center of the lid and makes the eyes appear bigger and sparkly and in the outer corner of the eye it looks darker and makes your eyes deeper and defined. 
I think, that very important for its universal nature is the innovative finish. Veluxe Pearlfusion is an inovation from MAC that means you can use this eyeshadow with wet brush for super intensity and the standard way for delicate radiance. Both ways the finish is almost satin-like and lids look smooth. Talking about brushes let me tell you, that even with my unproffesional brushes this eyesdhadow is so amazing, that it`s pretty easy and quick to apply it on the lids. There are two more big pluses. The texture is buttery so they blend really well with other shadows with different finishes. Also, this eyeshadow is not powdery at all.
Here we come to talking about the longlasting power of this product. I don`t use eyeshadow base and All that glitters stays 8+ hours and at the end of the day your lids still look fresh and fine as you just applied the product. So, today I just have watched ''Harry Potter and half-blood prince'' and I`ve cried a lot for the death of Dumbledore and after that my mascara and eyeliner were a hot mess, but my eyeshadow was on place.
I don`t know how to appreise this eyeshadow other way than saying, that it is the best. It remind me this beautiful pinky-champagne eyeshadow from Wet`n`Wulds`s palette ''Walking on eggshells'', but this one is even more amazing. I hope this is not a placebo effect since this is a MAC product. петък, 26 декември 2014 г.

Elsa from Frozen Inspired Makeup


The snow blows white on the mountain tonight
Not a footprint to be seen
A kingdom of isolation and it looks like I'm the Queen
The wind is howling like the swirling storm inside
Couldn’t keep it in, heaven knows I tried


Standing frozen in the life I’ve chosen
You won't find me, the past is so behind me
Buried in the snow
The cold never bothered me anyway


сряда, 24 декември 2014 г.

Colours of Christmas


Цветовете на Коледа... в университета за фешънисти това е една от базовите лекции през първата година и всяка една една от тях е способна да ги изброи с лекота. Бяло, разбира се, зелено, а и да не забравим червено!
По някаква красива и мила случайност това са и цветовете на нашето знаме. Всъщност тук случайност няма, символиката на цветовете е всемирна и всеобща. И ние добре я познаваме, имаме си любими цветове, има такива, които свързваме с конкретни мигове от живота ни, има цветове в спомените ни, има цветове в мечтите ни. Цветовете ни носят настроение, често символизират нещо, обагрят аурата според емоциите ни. 
Харесва ми да свързвам цветовете на българското знаме с Коледа. Вероятно е наивно от моя страна, но Коледа е любов, добрина и грижа и това е универсалното й значение, независимо от разликата в езиците, на които говорим. Бих желала България да стане синоним на Коледа. Дали да не опитаме да я преведем максимално точно на чуждоезичните? Не звучи никак трудно!
*
Colours of Christmas... at the fashionistas` university that`s one of the basic lectures during the freshman year and every fashionista is able to list them at ease. White, of course, green and don`t forget red!
By any pretty and dear chance, these are the colours of the bulgarian flag. Actually, there is no chance here, symbolism of the colours is oecumenical and universal. And we know that very well, we hace favourite colours, there are some colours, that we connect with specific moments, our memories are colourful, our dreams, also. Colours set ous in a mood, they often symbolize something, tint the aura according our emotions.
I like to associate the colours of the bulgarian flag with Christmas. It`s probably really naive to think so, but Christmas means love, kindness and care and that is its universal meaning, no matter the difference in the languages, that we speak. I wish Bulgaria to become a synonym of Christmas.
Червено
Red

Цветът на костюма на Дядо Коледа, на най-хубавите червила, които отиват на всички момичета и на тънкостенните топки от елхата в Harrods тази година. С червена панделка се опаковат най-хубавите подаръци, червени са бузките и нослетата на децата, които бутат шейни когато завали сняг, червени са коледните чаши на Starbucks, а също и кофичките на сладоледите Haagen Dazs с бисквитки ''Орео''. Червени са всичките туту на балерините, които подскачат по сцената в Кеймбридж за представлението на ''Лешникотрошачката''. Червени са чорапите на Гринч, хм, добре че той се отказа да краде Коледа. Червени са плодовете на имела, под който се целуват влюбените. Червени са коронките на пламъците, които весело подскачат в камината и създават уют за цялото семейство.
*
The colour of the Santa`s costume, of the best lipsticks, they suit every girl and of the thin-walled ornaments of the Harrods` Christmas tree this year. The best presents have a red bow on them, red are the cheeks and noses of the kids, playing outside in the snow, red are the Christmas Starbucks cups, also the packaging of Haagen Dazs icecream with Oreo. Red are all the tutus of the ballerinas on the Cambridge stage in ''Nutcracker''. Red are the socks of Grinch, hm, but he already resigns to stole Christmas. Red are the fruits of misletoe, which witnesses so many kisses every year. Red are the crowns of the fire, that jumps in the fireplace and brings comfort to the whole family.

Бяло
White

Бяла е пяната на горещото капучино, поръсено щедро с канела, бели са кънките на хората, които се забавляват на ледената пързалка в ''Сентрал Парк''. Бели са снежинките, които стремглаво летят към отворените устички на децата и се разтапят по езичетата им като вкусни бонбони. Бели са ръкавичките, които топлят пръстите, пуловерите, които бабите плетат и подаръчните торбички на ''Пандора''. Бялото е любимо на елена Рудолф. Бели са свещичките на празничната трапеза на г-жа Коледа. Бели са ръцете на майките, докато месят коледната питка.
*
White is the foam of the hot cappucino with a lot of cinnamon, white are the iceskates of the people, that have fun on the ice rink in Central park. White are the snoflakes, which flies tantivy in the children`s mouths  and melt on their tongues like delicious candycanes. White are the gloves, they warm up our hands, white are the sweathers, that our grandmas knit and also the giftbags of ''Pandora''. White is the favourite colour of Rudolph the reindeer. White are the candles on the holiday table of Mrs Clouse. White are our mother`s hands, they knead festive baps.
Зелено
Green

Зелено е любимото ми палтенце. Зелени са дъхавите иглички на елхата. Зелен е глитърният лак по ноктите. Зелено е парчето плат, под което втасва питата. 
*
Green is the colour of my favourite coat. Green are the fragranted needles of the Christmas tree. Green is the glittery nailpolish on my nails. Green is the cloth and under it the Christmas bap rises.

И така, пожелавам ви не просто цветна и наситена Коледа, а Коледа така ярка, че чак да заслепява! Коледа, която съдържа в себе си цялата палитра от цветове, нюанси, аромати и малки удоволствия. Коледа, сладка като джинджифилово тесто. Коледа, сгушена уютно като сармичка. Коледа с много обич, доброта, радост!
*
So, I wish you not just colourful and saturated Christmas, but Christmas so bright even dazzling! Christmas with the whole palette of colours, shades, scents and little pleasures. Christmas, that is delicious as gingerbread. Christmas with a lot of love, kindness and joy!


За финал искам да ви покажа една от тазгодишните коледни изненади, която буквално ме просълзи! Подаръците ми изпрати прекрасния екип на Star Nails Bulgaria. Коледният шоколад с карамфил и канела е опакован в рисунка, излязла изпод ръчичките на много талантливо дете! А картичката, чието съдържание ще споделя с вас ме разчуства безкрайно. Напомни ми още веднъж защо пиша този блог. Не, не е заради вниманието на фирмите, не е заради безплатните продукти и подаръци, нито заради броя последователи на страницата. А заради удоволствието от това да твориш, да създаваш нещо и това нещо да бъде оценено, да остави впечатление у някого, да бъдеш признат. Затова ви призовавам напълно искрено - следвайте мечтите си, правете всичко със страст и желание! Независимо колко глупави може да изглеждат, колко трудно е да ги постигнете. Бъдете креативни, това означава да творите, да сте създатели. Създавайте добро и създавайте неща, които ви радват. Така винаги ще се намерят хора, които да се радват на това, което правите. Така никога няма да останете сами!